Novinky společnosti LECO v oblasti elementární analýzy, separačních technik a metalografie

Analýza potravin a mléčných produktů přístroji LECO

března 14, 2022

Efektivní analýza mléčných produktů

Analýza mléčných produktů je významná oblast přístrojového portfolia firmy LECO. Stanovení obsahu vlhkosti, popela či bílkovin přesně, rychle a spolehlivě v kapalných nebo pevných vzorcích. Mléko, smetana, sušené mléko, sýry – bez speciální úpravy vzorku s minimálními náklady na analýzu.

Read More…

Stanovení vlhkosti v železné rudě pomocí přístroje TGM800

listopadu 15, 2021

Když se ve Švédsku otevíral důl Kaunis, byl to nejmodernější důl tohoto švédského průmyslového odvětví. Byla podepsána dohoda o měření vzorků s laboratoří Degefors (D-LAB) pro další stanovení je potřeba nejdříve změřit obsah vlhkosti rudy a vysušit.

D-LAB řešil problém: jejich současná metoda stanovení vlhkosti byla založena na manuálním sušení a vážení jednotlivých vzorků. To plně zaměstnávalo laboratorního technika každých pět minut. Problémem byla i použitá metoda ISO 3087:2020, protože jedna analýza mohla trvat i déle než 5 hodin. Laboratoř se obrátila na společnost LECO se žádostí o zefektivnění tohoto procesu.

 

Read More…

Vertikální versus horizontální spalovací pec: Dumasova metoda stanovení obsahu bílkovin

října 20, 2021

Dumasova spalovací metoda má několik nesporných výhod od starší metody dle Kjeldahla: Je daleko rychlejší, levnější, bezpečnější a bez toxických odpadů. Avšak je zde ještě stále debata, která ze dvou způsobů použití Dumasovi metody je lepší: Verikální nebo horizontální uspořádání spalovací pece. Chemici LECO, odhodlaní vyřešit otázku, která metoda je přesnější a nabízí nejvíce výhod, analyzovali mnoho typů vzorků pomocí FP828 a FP928.

Read More…

Mikroplasty: Pozorování detailů s pomocí zařízení GC×GC

července 20, 2021

Mikroplasty jsou ve světě všudypřítomné. Najdeme je v arktickém sněhu i antarktickém ledu a všude mezi nimi. Biliony částic mikroplastů plavou na povrchové vodě a předpokládá se, že každý z nás, počínaje nemluvňaty a konče dospělými, denně požije desítky tisíc těchto částic.

Nicméně věda mikroplastů, zejména nesmírně malých nanoplastů, které mohou narušovat buňky, je teprve na začátku. Dopady těchto mikroplastů zatím nejsou velmi známé, a to zejména kvůli neznalosti jejich rozsahu. Ze své podstaty jsou obtížně viditelné.
Pokud se nedíváte v druhé dimenzi.

Read More…

TGA: Makro a mikro

července 5, 2021

Termogravimetrická analýza (TGA) se poprvé objevila na začátku 20. století a zatímco technologie postoupila, základní principy zůstaly. Analýza TGA hodnotí vlastnosti vzorků materiálů následovně: rychlost změny reakcí chemických a fyzických vlastností materiálů používá jako funkce teploty a času. Většina analýz TGA dnes probíhá buď prostřednictvím mikroanalýz TGA (s pomocí vzorků o hmotnostech v řádu miligramů), nebo makroanalýz TGA (s pomocí vzorků o hmotnostech v řádu gramů).

Read More…

Folded Flight Path®: Deset let vysokého rozlišení

června 17, 2021

První průletový hmotnostní spektrometr (TOFMS) byl navržen v roce 1946 a jeho provedení se od té doby neustále vylepšuje a inovuje. Vzhledem k vysoké spektrální rychlosti generování a tomu, že je v každém spektru viditelná neomezená hmotnost, byly výhody hmotnostní spektrometrie TOF okamžitě jasné. Přestože se nástroje zlepšily, nakonec narazily na fyzické hranice omezující rozlišovací schopnost. Bylo třeba odvést další práci.

Read More…