Novinky společnosti LECO v oblasti elementární analýzy, separačních technik a metalografie

TGA: Makro a mikro

července 5, 2021

Termogravimetrická analýza (TGA) se poprvé objevila na začátku 20. století a zatímco technologie postoupila, základní principy zůstaly. Analýza TGA hodnotí vlastnosti vzorků materiálů následovně: rychlost změny reakcí chemických a fyzických vlastností materiálů používá jako funkce teploty a času. Většina analýz TGA dnes probíhá buď prostřednictvím mikroanalýz TGA (s pomocí vzorků o hmotnostech v řádu miligramů), nebo makroanalýz TGA (s pomocí vzorků o hmotnostech v řádu gramů).

Read More…