Novinky společnosti LECO v oblasti elementární analýzy, separačních technik a metalografie

Stanovení vlhkosti v železné rudě pomocí přístroje TGM800

listopadu 15, 2021

Když se ve Švédsku otevíral důl Kaunis, byl to nejmodernější důl tohoto švédského průmyslového odvětví. Byla podepsána dohoda o měření vzorků s laboratoří Degefors (D-LAB) pro další stanovení je potřeba nejdříve změřit obsah vlhkosti rudy a vysušit.

D-LAB řešil problém: jejich současná metoda stanovení vlhkosti byla založena na manuálním sušení a vážení jednotlivých vzorků. To plně zaměstnávalo laboratorního technika každých pět minut. Problémem byla i použitá metoda ISO 3087:2020, protože jedna analýza mohla trvat i déle než 5 hodin. Laboratoř se obrátila na společnost LECO se žádostí o zefektivnění tohoto procesu.

 

Read More…