Analiza elementarna, Separation Science oraz newsy o metalografii firmy LECO

TGA: makro i mikro

lipca 5, 2021

Analizę termograwimetryczną (TGA) wykorzystano po raz pierwszy na początku XX wieku i choć technologia cały czas się rozwinęła, podstawowe zasady pozostają takie same. W przypadku TGA do oceny właściwości próbek materiałów wykorzystuje się szybkość zmian reakcji chemicznych i fizycznych właściwości materiałów w funkcji temperatury lub czasu. Obecnie większość analiz termograwimetrycznych jest wykonywana metodą mikro TGA (przy użyciu próbek miligramowych) lub makro TGA (przy użyciu próbek o wielkości grama).

Read More…