Stanovení vlhkosti v železné rudě pomocí přístroje TGM800

Iron Ores Mining

Když se ve Švédsku otevíral důl Kaunis, byl to nejmodernější důl tohoto švédského průmyslového odvětví. Byla podepsána dohoda o měření vzorků s laboratoří Degefors (D-LAB) pro další stanovení je potřeba nejdříve změřit obsah vlhkosti rudy a vysušit.

Norter Light North SwedenD-LAB řešil problém: jejich současná metoda stanovení vlhkosti byla založena na manuálním sušení a vážení jednotlivých vzorků. To plně zaměstnávalo laboratorního technika každých pět minut. Problémem byla i použitá metoda ISO 3087:2020, protože jedna analýza mohla trvat i déle než 5 hodin. Laboratoř se obrátila na společnost LECO se žádostí o zefektivnění tohoto procesu.

 

Přístroj TGM800 společnosti LECO je termogravimetrický analyzátor pro stanovení obsahu vlhkosti pomocí techniky ztráty hmotnosti sušením. Úbytek hmotnosti vzorku se měří jako funkce teploty v peci a doby sušení. V jedné analýze lze současně měřit až 16 vzorků. Již z těchto čísel je patrné výrazné zlepšení oproti manuálnímu stanovení. K ověření přístroje TGM800 poslala firma D-LAB vzorky železné rudy do LECO aplikačních laboratoří v St. Joseph ve státě Michigan (USA) a v německém Berlíně. Dva zásobníky se vzorky železné rudy byly analyzovány na TGM800 jako 1g a 4g vzorky a výsledky byly porovnány.

Iron-Ore_Analysis_Results-4g-weight

Tyto výsledky byly konzistentní mezi oběma zásobníky se vzorky i mezi navážkami 1 g a 4 g, výsledky a směrodatné odchylky získané TGM800 zcela odpovídaly výsledkům získaným pomocí manuálního stanovení obsahu vlhkosti. Přístroj TGM800 však dokázal analyzovat 16 vzorků současně v cyklech, které trvaly 20 až 25 minut, včetně doby přípravy vzorku. Konzistentní získávání stejné úrovně výsledků s 16ti násobnou kapacitou vzorků za zlomek původního času bylo pro D-LAB snadnou volbou, a společnost se rozhodla přístroj TGM800 zakoupit.

Nyní přístroj TGM800 zpracovává 30 000 vzorků ročně, přičemž D-LAB zvažuje nákup druhého přístroje, protože poptávka po jejich analýze stále roste. D-LAB nadále používá i manuální stanovení vlhkosti jako záložní metodu. Díky 100% spolehlivosti TGM800 ji ale nikdy nemuseli použít.

Společnost LECO je potěšena obrovským úspěchem TGM800 ve společnosti D-LAB a těší se na pokračování spolupráce v nadcházejících letech. Chcete-li si přečíst více o procesu, který společnost D-LAB použila k ověření výsledků přístroje TGM800, přejděte na studii zde.