TGA: Makro a mikro

LECO's TGA801 with Polygons background and fire on pelletsTermogravimetrická analýza (TGA) se poprvé objevila na začátku 20. století a zatímco technologie postoupila, základní principy zůstaly. Analýza TGA hodnotí vlastnosti vzorků materiálů následovně: rychlost změny reakcí chemických a fyzických vlastností materiálů používá jako funkce teploty a času. Většina analýz TGA dnes probíhá buď prostřednictvím mikroanalýz TGA (s pomocí vzorků o hmotnostech v řádu miligramů), nebo makroanalýz TGA (s pomocí vzorků o hmotnostech v řádu gramů).

Přístroj LECO TGA801 provádí makroanalýzu TGA. Najednou dokáže analyzovat až 19 vzorků. Oproti typickým přístrojům provádějícím mikroanalýzy TGA, které dokážou kvůli potřebné malé velikosti analyzovat pouze jeden vzorek, má obrovskou výhodu. Přístroje provádějící mikroanalýzy TGA se musí velmi rychle zahřát a ochladit. Jejich tepelný výkon se navíc musí velmi přesně měřit. Malé pece se snadněji regulují a kontrolují, což znamená, že velikost vzorku musí být malá. Naopak přístroje provádějící makroanalýzu TGA mají mnohem větší pece a zvládají mnohem větší vzorky. Větší vzorky znamenají, že nehomogennost vzorku je menším problémem. V rámci makroanalýzy TGA lze najednou analyzovat více vzorků a výsledky jsou přesné hned při první analýze. Vzorky makroanalýzy TGA nemusí být analyzovány několikrát a průměrovány, jak tomu často bývá v případě mikroanalýzy TGA.

Zatímco nástroje se stávají stále častěji součástí laboratoří, skupiny jako ASTM vytváří standardy práce. Důkladné „testování robustnosti“ shromažďuje data minimálně šesti vzorků analyzovaných minimálně šesti laboratořemi. To vše proto, aby se prokázala přesnost rozvíjející se technologie. Zatímco se standardy posouvají kupředu, nástroje se stávají stále oblíbenější součástí laboratoří. Umožňuje to rozvoj a hodnocení dalších standardů, aby bylo možné technologie pojmout.

Chcete-li se dozvědět více o rozdílech mezi makroanalýzou a mikroanalýzou TGA a o tom, jak tyto nástroje a standardy fungují, můžete si  na naše webu vyžádat bezplatnou kopii publikace Macro Thermogravimetric Analyzers: Versatile and Underutilized Analytical Instruments.

 

POŽÁDAT O PUBLIKACI