Oznaczenie zawartości wilgoci w rudzie żelaza za pomocą TGM800

Iron Ores Mining

Kiedy w Szwecji otwarta została kopalnia rudy żelaza w Kaunis, była to najnowsza i najnowocześniejsza jednostka w jednej z największych gałęzi szweckiego przemysłu. Kopalnia podpisała umowę z Laboratorium Degerfors (D-LAB) na analizę żelaza. Zanim jednak można było przeprowadzić analizę próbek, należało wysuszyć rudę oraz zmierzyć poziom zawartości wilgoci.

Norter Light North SwedenLaboratorium D-LAB spotkał się z dużym problemem: obecne wykorzystywana metody oznaczania zawartości wilgoci oparte były o wagę ręczną, która mogła obsłużyć tylko jedną próbkę na raz, co wymagało zaangażowania operatora co pięć minut, uniemożliwiając wykonanie innych działań. Problemem była również zastosowana metoda ISO 3087:2020, ponieważ wykonanie jednej serii mogło trwać nawet 5 godzin. Laboratorium zwróciło się o rozwiązanie do firmy LECO.

LECO TGM800 to analizator termograwimetryczny do oznaczania zawartości wilgoci przy użyciu techniki utraty masy w trakcie suszenia. Ubytek masy próbki jest rejestrowany w funkcji temperatury pieca oraz czasu. W jednej serii można jednocześnie przeanalizować nawet do 16 próbek. Zwracając uwagę na możliwości, ten instrument jest znacznym udoskonaleniem w stosunku do tradycyjnych metod. Aby przetestować TGM800, laboratorium D-LAB wysłało próbki rudy żelaza do laboratoriów aplikacyjnych LECO w St. Joseph w stanie Michigan w USA oraz w Berlinie. Dwie osobne naczynia z próbkami rudy żelaza o naważkach 1 g i 4 g, przeanalizowano za pomocą TGM800, po czym porównano wyniki.

Iron-Ore_Analysis_Results-4g-weight

Wyniki były zgodne zarówno dla pierwszego, jak i drugiego naczynia, a wyniki i odchylenie standardowe uzyskane przez TGM800 były zgodne z wynikami uzyskanymi przy użyciu ręcznej wagi do pomiaru wilgoci. Jednakże analizator TGM800 był w stanie przeanalizować 16 próbek jednocześnie w seriach, w czasie od 20 do 25 minut. Konsekwentne uzyskiwanie tego samego poziomu wyników i odchyleń, przy 16 próbkach zapewniły laboratorium D-LAB ekonomiczne oraz szybkie rozwiązanie, co zaskutkowało zakupem analizatora.

Obecnie TGM800 obsługuje 30 000 próbek rocznie, a laboratorium D-LAB rozważa zakup drugiego instrumentu, wraz z coraz większym zapotrzebowaniem na analizy. Ze względu praktycznie 100% dyspozycyjności TGM800, laboratorium D-LAB nie ma potrzeby użytkowania starego rozwiązania.

Firma LECO z dumą patrzy na ogromny sukcesu analizatora TGM800 w D-LAB i nie może się doczekać dalszej współpracy oraz nowych wyzwań. Aby dowiedzieć się więcej o procedurze stosowanej przez laboratorium D-LAB do weryfikacji wyników z analizatora TGM800, otwórz białą księgę tutaj.