Piece pionowe a piece poziome: Metoda Dumasa do oznaczania białka

blogpost_fullimage_efoodlab-article_Dumas-MethosMetoda Dumasa ma kilka zalet w porównaniu z metodą Kjeldahla: jest znacznie szybsza, generuje znacznie niższe koszty operacyjne, nie ma w niej rzeczywistych problemów z bezpieczeństwem ani wytwarzania toksycznych odpadów. Trwa jednak debata, które z dwóch głównych podejść do metody Dumasa jest lepsze: piec do spalania pionowego czy poziomego. Zdeterminowani, aby rozstrzygnąć, która metoda jest bardziej precyzyjna i daje najwięcej korzyści, chemicy LECO przeanalizowali wiele rodzajów próbek zarówno w analizatorze FP828, jak i FP928.

Aby uzyskać więcej informacji i szczegółowy podział wyników oraz przyjrzeć się większej liczbie próbek użytych w tym eksperymencie, przeczytaj artykuł Michaela Jakoba w września 2021 numerze eFOOD-Lab International.

 

Przeczytaj artykuł!